Informace pro zákazníky

Likvidace použitých obalů a elektrozařízení

Vážení zákazníci,

v návaznosti na platnou legislativu ČR jsme pro Vás připravili informace, jak naložit s použitými obaly a elektrozařízeními, které naše společnost uvádí na trh v ČR.

Obaly

Některé z našich výrobků a zboží, které uvádíme na trh v ČR, jsou baleny v ochranném obalu. Společnost TROX Tech-Trade, s.r.o. je za účelem zajištění likvidace těchto obalů členem systému sdruženého plnění EKO-KOM, a.s. (EKOKOM-ID: EK-F00034073), jehož prostřednictvím na likvidaci našich obalů přispíváme. Bližší informace k systému nakládání s obaly jsou uvedeny na stránkách www.ekokom.cz

EKO‑KOM, a.s.
Na Pankráci 1685/17
140 21 Praha 4

IČ: 25134701
DIČ: CZ25134701
ID datové schránky: kbbdu2k
Tel.: 729 848 111

Zapsáno v OR vedeném Měst. soudem v Praze, odd. B, vložka 4763

Elektrozařízení (ventilátory, relé, časové spínače)

Jako dodavatel elektrozařízení na trh v ČR je naše společnost dále členem kolektivního systému pro nakládání s elektrozařízeními ASEKOL a.s. Prostřednictvím tohoto kolektivního systému přispíváme na likvidaci těchto elektrozařízení po skončení doby jejich životnosti. Sběr a svoz použitého elektrozařízení je důležitým prvkem v řetězci, který vede k ekologickému zpracování vysloužilého elektrozařízení. Spotřebitel nebo konečný uživatel musí vysloužilé elektrozařízení odevzdat na místech k tomu určených. Seznam míst je uveden na internetových stránkách společnosti, kde jsou uvedeny potřebné informace k dané problematice https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/

ASEKOL a.s.
Československého exilu 2062/8
143 00 Praha 4

IČ: 27373231
DIČ: CZ27373231
ID datové schránky: zcjnm4e
Tel.: 234 235 111

Zapsáno v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 19943

www.asekol.cz