Projekty spolufinancované Evropskou unií

Název projektu: Pořízení HI-TECH zařízení pro výrobu vzduchotechnických prvků ve společnost TECH-TRADE s.r.o.
Reg. číslo:CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008132
Program:OPPIK Technologie – IV. Výzva
Náplň:Předmětem projektu je zakoupení robotizovaného svařovacího pracoviště a stroje na výrobu vinutého potrubí do výroby společnosti. Robotizované pracoviště bude sloužit k automatickému svařování výrobků dodávaných zákazníkům především do Německa. Druhý stroj bude sloužit na výrobu kruhového spiro potrubí potřebného pro výrobu vzduchotechniky. Firma se výše uvedenými investicemi snaží zlepšit nynější kvalitu prováděných spojů tak, aby dokázala kvalitativně uspokojit odběratele a zvýšila tak i svoji konkurenceschopnost na trhu.
Termín realizace:12/2016 – 12/2018