O společnosti

Společnost TROX Tech-Trade, s.r.o. byla založena v roce 1994 a od doby svého založení zaznamenala dynamický vývoj a růst.
Z původně obchodní společnosti se díky poptávce trhu a zákazníkům stala výrobní organizací, jejíž současné technologické vybavení umožňuje zakázkovou výrobu široké škály výrobků z tenkých plechů pro vzduchotechnické systémy i jiné technické aplikace. Vysoce produktivní technologie v celém výrobním profilu, kvalifikovaní pracovníci a efektivní kapacitní řízení výroby zajišťují spolehlivost dodávek jak v termínech tak v kvalitě. Výrobní program je neustále inovován podle požadavků zákazníků, jehož důsledkem je vysoký podíl dodávek v celoevropském regionu.
Dlouhodobá strategie společnosti zaměřená na jakost, uspokojování potřeb zákazníků a minimalizaci dopadů vlastní výrobní činnosti do životního prostředí vyvrcholila v červnu 2005 získáním Certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001 a Certifikátu systému environmentálního managementu ISO 14001.

Ocenění AAA nezávislého ratingu Bisnode
Projekty spolufinancované z EU