Informace pro zákazníky

Likvidace použitých obalů a elektrozařízení

Vážení zákazníci,

V návaznosti na platnou legislativu České republiky jsme pro Vás připravili informace, s cílem usnadnit Vám orientaci v problematice, jak naložit s použitými obaly a elektrozařízeními, které naše společnost uvádí na trh v České republice.

 

Obaly výrobků a zboží

Některé z našich výrobků a převážná většina zboží, uváděného naší společností na trh v ČR je balena v ochranném obalu. Společnost TECH-TRADE, s.r.o. je za účelem zajištění likvidace těchto obalů členem systému sdruženého plnění EKO-KOM, a.s., jehož prostřednictvím na likvidaci našich obalů přispíváme.

Prosíme přispějte i Vy cíleným tříděním obalů po skončení doby jejich použitelnosti, umožňují-li Vám to podmínky v místě Vašeho bydliště či podnikání.

 

EKO-KOM, a.s.
Na Pankráci 1685/17
140 21 Praha 4
Česká republika

tel.: 261 176 230, 729 848 111
fax: 261 176 239, 729 848 119
e-mail: info@ekokom.cz
http: www.ekokom.cz

Elektrozařízení (ventilátory, relé, časové spínače)

 

Jako dodavatel elektrozařízení na trh v České republice je naše společnost dále členem kolektivního systému pro nakládání s elektrozařízeními RETELA, s.r.o. Prostřednictvím tohoto kolektivního systému přispíváme na likvidaci těchto elektrozařízení po skončení doby jejich životnosti.

Sběr a svoz použitého elektrozařízení, je důležitým prvkem v řetězci, který vede k ekologickému zpracování vysloužilého elektrozařízení. Spotřebitel nebo konečný uživatel musí vysloužilé elektrozařízení odevzdat na místech k tomu určených:

  • veřejná sběrná místa – elektrozařízení, baterie a akumulátory
  • místa zpětného odběru elektrozařízení – poslední prodejci
  • smluvní sběrná místa

Rozdíl mezi veřejnými a smluvními sběrnými místy spočívá  v režimu jejich financování. Seznam míst je uveden na internetových stránkách společnosti RETELA, s.r.o., kde jsou uvedeny potřebné informace k dané problematice.
Použité elektrozařízení se odevzdává bezplatně. Elektrozařízení se odevzdává kompletní, aby bylo možné zajistit jeho ekologické využití a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí.

RETELA, s.r.o.
Neklanova 152/44
128 00 Praha 2-Vyšehrad

tel: +420 224 910 402
fax: +420 224 910 383
e-mail: retela@retela.cz
http: www.retela.cz

 

Děkujeme Vám za dodržování pokynů k likvidaci elektrozařízení a třídění obalů po skončení doby jejich použitelnosti. Přispíváte tím k ochraně životního prostředí.

 

TECH-TRADE, s.r.o.